മതം വില്ലനാകുമ്പോൾ

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള മിക്ക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ മതം മാത്രമാണുള്ളത്. സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗമാണെന്ന് വിശാസിക്കുകയും, അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് തങ്ങളുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. എതിർക്കാൻ നോക്കിയാൽ പിന്നെ അവൾ ഫിനിഷ്ട് ... കുല ഭർത്താവ് ഒറ്റപ്പെടുത്തും ,തന്ത പടി ഏതേലും ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും സഹോദരൻ സമൂഹത്തിൽ അവന്റെ വില കളഞ്ഞവളെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് പട്ടിയെ പോലെ തല്ലും... Education…

എന്തിന് യൂണിഫോം?

കളർ ഡ്രസ്സിന് പകരം യൂണിഫോം ധരിക്കണമെന്നത്, ഇന്ന് ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നുള്ള ആശയ കുഴപ്പം മാറ്റി, പെട്ടന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആണെന്നും അതു വഴി സമയം ലാഭിച്ച്  ചെറുപ്രായം മുതലേ ഉൽപാദന ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാമെന്നല്ലേ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ... അല്ലാതെ അച്ചടകത്തിനാണെന്നും നാളെ നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് ലോജിക് ആണുള്ളത്... WHY UNIFORM? Shouldn't uniforms be used instead of color dresses to change the…

ദി അവസാനം

സ്വപ്നത്തിന്റെ പുക എന്നെ മയക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കേൾവിയെ തടഞ്ഞു.ഞാൻ ഉറങ്ങി.എനിക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല.എന്തോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്! എനിക്ക് ചുറ്റുമുളളത് .... പരിചിതമായ വസ്തുക്കൾ, ആളുകൾ... അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തമാകുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നേ നോക്കുന്ന അവരുടെ കണ്ണുകൾ...  നിറഞ്ഞിട്ടാകണം അവ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്... © അനന്ദു The Last The smoke of the dream began to faint me and blocked my hearing. I fell asleep. I could not move.…

സമരവും വലിഞ്ഞു കയറ്റക്കാരും

ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും കൂട്ടം കൂടാനും സംഘടന രൂപികരിക്കാനും സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യാനുമുള്ള  അവകാശം ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ  ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കുറേ പേർ ഒത്തുകൂടി അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ആകാം, നിയമത്തിന് എതിരെ ആകാം, എന്തിനെതിരെയും ആകാം. സാധാരണക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ സമരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിലക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു കയറി വരും !!! സമരത്തിന് ശക്തി പകരാൻ ഇവരും ഉപകരിക്കും എന്ന ധാരണയിൽ സമരം തുടങ്ങിയ…

ബിജെപി ഭരണ  ലൂപ്പും മിഡിൽ ക്ലാസ്സും ഇന്ധന വിലവർധനയും

പെട്രോൾ ഡീസൽ വില റോക്കറ്റ് പോലെ ഉയരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി മറ്റ് സാധന സാമഗിരി സേവനങ്ങൾക്കും വില കൂടുന്നു. മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആണ് ഇതുമൂലം ഉള്ള അടി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. എന്നും ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടവർ 100 ന് പകരം 150 ന് എണ്ണ അടിക്കേണ്ടിവരുന്നു. മക്കളുടെ സ്കൂൾ ബസ് ഫീ , പച്ചക്കറി, മീൻ തുടങ്ങി എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും   വില ഇങ്ങനെ വർധിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് വലിയൊരു തുക നികുതിയിനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നികുതിപണം…

Late realization

This note was written in a midnight where that day passed in peace and calm from outside... but a sad realisation had started fuming in his mind.He thought till then that he is the best, he suits to any state, he is creative.When people points his limitations he ignores it by saying that, once in…

Antifa India

Antifa...Anti-Fascism has become one of the popular modern political movement from citizens who have a view to change the ruling class for the good of common man.It includes a group of teachers, students, private firm employees,artists,labours simply all the men and women ....no the people who respect equality and want a society which is devoid…